کلاس سفالگری

آموزش سفالگری کودکان

آموزش سفالگری

آموزش سفال برای کودکان موجب افزایش خلاقیت و هوش فضایی در کودکان می شود، کودکان در تمام سنین از له کردن، خرد کردن، فشار دادن با انگشتان، رول کردن و هم زدن، کشیدن و گرد کردن خاک رس لذت می برند. ساخت گل به عنوان یک سرگرمی، رشد خلاقیت کودکان را افزایش می دهد و مهارت و چابکی و استفاده از عضلات کوچک و بزرگ بدن را بهبود می بخشد. انگشتان دست کودکان در حین آموزش سفالگری و کار با خاک رس تقویت شده و ماهیچه ها و عضلات بازوها ، کتف و شانه در اثر کار با گل خاک رس ورزیده شده و تقویت می شوند.
خاک رس در واقع به عنوان یک عامل شتاب دهنده در افزایش خلاقیت کودکان به شمار می رود. آموزش سفال به کودکان این فرصت را می دهد تا به جبران اشتباهات خود در این زمینه بپردازند و حتی می توانند از این طریق به احساس ترس خود نیز غلبه کنند و از اشتباه کردن هراسی نداشته باشند.

اهداف آموزش سفالگری به کودکان

۱)افزایش خلاقیت و هوش هیجانی کودکان
۲) پرورش توانایی های کودکان برای ساخت وسایل جدید
۳) بهبود مهارت های حرکتی کودکان
۴) تشویق کودکان به تفکر درباره اجسام انتزاعی
۵) افزایش توجه، تمرکز و پشتکار در کودکان
۶) بهبود توانایی های تجسم سه بعدی در کودکان
۷) افزایش اعتماد به نفس کودکان و تحقق توانایی های آنان در ساخت مجسمه ها و وسایل کاربردی توسط سفالگری
آکادمی آرتیش با آموزش سفالگری به کودکان به آنان فرصت استفاده از توانایی های طبیعی شان در ساخت اشکال مختلف را می دهد و توانایی های ذاتی آنان را رشد و پرورش خواهد داد.

آکادمی زبان کودک آرتیش

آکادمی آرتیش با تکیه بر تجربه چندین ساله کارد مدیریت خود در زمینه آموزش و کار با کودکان مبتکر روش‌های یادگیری جدیدی بر پایه بازی برای کودکان است.