عضویت در آرتیش

آرتیش برای اعضای خود خدمات و امتیازات خوبی در نظر گرفته است؛ با عضویت در آرتیش از این مزایا بهره‌مند شوید. این مزایا شامل تخفیف در ثبت نام کلاس‌ها و دوره‌ها، مشاوره رایگان، تخفیف استفاده از سینما و موارد جذاب اینچنینی است.  البته که برای نفرات نخست امتیازات بهتری در نظر گرفته می‌شود.

آکادمی زبان کودک آرتیش

آکادمی آرتیش با تکیه بر تجربه چندین ساله کارد مدیریت خود در زمینه آموزش و کار با کودکان مبتکر روش‌های یادگیری جدیدی بر پایه بازی برای کودکان است.